אדריכלות ובניה בישראל

מרכז הדרכה פתוח

פיטורי אדריכל

בשיתוף פעולה עם:

2 posts / 0 new
התגובה האחרונה
אוריון
לא מחובר
נצפה לאחרונה: לפני שנה אחת 2 שבועות
הצטרפ/ה: 08/05/2017 - 01:01
פיטורי אדריכל

פנה אלי לקוח ששילם ליזם עשרות אלפי שקלים עבור תוכניות להיתר בנייה בהם גם לאדריכל.
האדריכל לא מתפקד והלקוח מעוניין שאכנס לנעליו של האדריכל והוא מעוניין לשלם לי בנוסף למה ששילם ליזם כדי שהעסק ימשיך לרוץ.
האדריכל לא מוכן להעביר התוכניות וטוען לפגיעה בזכויות יוסרים הגם שקיבל לכאורה את מלוא התשלום.
כיצד אני יכול םהיכנס לנעליו דל האדריכל?

ארז מירב
התמונה של ארז מירב
לא מחובר
נצפה לאחרונה: לפני יום אחד שעה אחת
הצטרפ/ה: 12/05/2009 - 03:36
פיטורי אדריכל

שלום,

ע"פ תקנות המהנדסים והאדריכלים (כללים בדבר התנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע), תשנ"ה- 1994:

.  (א)  מהנדס או אדריכל לא יקבל על עצמו מתן שירותי תכנון, תיאום או פיקוח אלא לאחר שנוכח שהשירות לא היה בטיפולו של מהנדס או אדריכל אחר.

   (ב)  היה השירות קודם לכן בטיפולו של מהנדס או אדריכל אחר (להלן – המהנדס או האדריכל הקודם) לא יקבל על עצמו מהנדס או אדריכל את המשך מתן השירות אלא אם כן המציא לו לקוחו הסכמה בכתב מאת המהנדס או האדריכל הקודם.

   (ג)   מהנדס או אדריכל קודם יתן ללקוחו הסכמה בכתב כאמור בתקנת משנה (ב), אם נעשה בינו לבין לקוחו הסכם בכתב שבו הוסדרו הענינים הבאים:

(1) תשלום שכר טרחתו של המהנדס או האדריכל הקודם;

(2) הזכות להשתמש בתכניות ובמסמכים אחרים שהוכנו בידי המהנדס או האדריכל הקודם;

(3) היקף האחריות המקצועית לשירות שנתן המהנדס או האדריכל הקודם.

   (ד)  לא הגיעו המהנדס או האדריכל הקודם ולקוחו לידי הסכמה כאמור בתקנת משנה (ג), יתן המהנדס או האדריכל הקודם את ההסכמה האמורה בתקנת משנה (ב), אם נעשה בינו לבין לקוחו הסכם בוררות כמשמעותו בחוק הבוררות, תשכ"ח-1968, בדבר הענינים שבמחלוקת ביניהם.

   (ה)  לא נעשה הסכם בוררות כאמור, רשאית הועדה המאשרת לאשר למהנדס או אדריכל לקבל על עצמו המשך ביצוע שירות שהיה בטיפולו של מהנדס או אדריכל קודם אם סברה שבנסיבות הענין מן הצורך לעשות כן.

   (ו)   הועדה המאשרת רשאית להתנות את אישורה בתנאים שייראו לה כצודקים בנסיבות הענין, לרבות קבלת הסכמת הלקוח ליישוב הסכסוך בינו לבין המהנדס או האדריכל הקודם בדרך של בוררות על-ידי בורר או בוררים שהיא מינתה.

   (ז)   הועדה המאשרת תתן הזדמנות נאותה למהנדס או האדריכל הקודם וללקוח להשמיע את טענותיהם ולהביא ראיות בפניה.

   (ח)  נודע למהנדס או אדריכל, לאחר שהחל במתן שירות, כי השירות היה בטיפולו של מהנדס או אדריכל קודם, יעכב את המשך מתן השירות עד לאחר הסדר הענינים כאמור בתקנות משנה (ג) עד (ז).

(להגיד לך שהכל כאן ברור לא אוכל.... אבל כדאי פשוט להתייעץ עם עו"ד.)

בברכה,
ארז מירב, מנהל הפורום
עורך אדריכלות ובניה בישראל
יועץ לנושאי תכנון ובניה
 

מודעת גוגל

.


אינדקס

חדש!
אינדקס הבניה בישראל עולה לאוויר בימים אלו בגרסת הרצה.
העסקים שירשמו לאינדקס בתקופת ההרצה, ימשיכו להתפרסם ללא עלות עם סיום הפיתוח.

 

כיצד אוסיף את העסק שלי לאינדקס העסקים?

1. ראשית, בצע הרשמה קצרה  ומהירה לאתר (או כניסה במידה ונרשמת בעבר).

2. לאחר מכן,  לחץ כאן ליצירת כרטיס עסק. 

3. לאחר שסיימת, ביכולתך לקדם את כרטיסך למקום בולט בדף הראשי. לפרטים נוספים לחץ כאן.

החסות לאתר באדיבות:

בונדקס

athome