אדריכלות ובניה בישראל

מרכז הדרכה פתוח

ליקויי בניה – התוספת לחוק המכר (דירות) התשל

נותני חסויות לאתר:

1 post / 0 new
עורך דין צבי שטיין
לא מחובר
נצפה לאחרונה: לפני חודש אחד שבוע אחד
הצטרפ/ה: 10/01/2013 - 13:37
ליקויי בניה – התוספת לחוק המכר (דירות) התשל
גירסה להדפסהSend by email

<div style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 17.25pt" dir="rtl" align="center"><strong><span style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; LETTER-SPACING: -0.75pt; FONT-SIZE: 16pt">ליקויי בניה &ndash; התוספת לחוק המכר (דירות) התשל&quot;ג-1973 מהותה, הסברים והצעות לתיקון.</span></strong></div>
<div dir="rtl" align="center"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt">מאת: עו&quot;ד צבי שטיין, נוטריון ומגשר*</span></strong></div>
<div style="MARGIN: 3.6pt 0cm 0pt 2cm" dir="rtl"><strong>&nbsp;</strong></div>
<div style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 3.6pt 0cm 0pt" dir="rtl"><strong><span style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'">מאמר זה דן בצורה מקיפה, יסודית ומפורטת בנושא מהותה של התוספת לחוק המכר (דירות)</span></strong><strong><span style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'">והצעות כותב המאמר לעריכת שינויים ותיקונים לתוספת זו.</span></strong><strong><span style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'">בפתח המאמר מובא הסבר קצר מהי התוספת לחוק המכר (דירות) וכן נוסחה העדכני של התוספת, לאחר מכן נסקור את סעיפי התוספת ונציע הצעות לשינויים ותיקונים לתוספת. בסוף המאמר נביא את עמדתנו האישית בסוגיה ולאחריו פרק סיכום.</span></strong></div>
<div style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 3.6pt 0cm 0pt 2cm" dir="rtl"><strong>&nbsp;</strong></div>
<div style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 3.6pt 18pt 0pt 2cm" dir="rtl"><strong><span style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt">א.<span style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></strong><strong><u><span style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt">מהי התוספת לחוק המכר (דירות)?</span></u></strong></div>
<div style="MARGIN: 3.6pt 18pt 0pt 2cm" dir="rtl"><strong>&nbsp;</strong></div>
<div style="TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 3.6pt 18pt 0pt 2cm" dir="rtl"><strong><span style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt"><span>1.<span style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><strong><span style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt">סעיף 4</span><strong><span style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt">(א) לחוק המכר (דירות) קובע, בין היתר, כי <u>&quot; המוכר לא קיים את חיוביו כלפי הקונה אם התקיים אחד מאלה&quot;:</u> </span><strong><span style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt">...</span></strong></strong></strong></strong></div>
<div style="MARGIN: 3.6pt 18pt 0pt 2cm" dir="rtl"><strong>&nbsp;</strong></div>
<div style="TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 3.6pt 36pt 0pt 0cm" dir="rtl"><strong><span style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt"><span>2.<span style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp; </span></span></span><strong><span style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt">&quot;תוך תקופת הבדק (<u>המפורטת בתוספת</u>) התגלתה אי-התאמה בדירה, <u>זולת אם הוכיח המוכר </u>שאי-ההתאמה נגרמה בשל מעשה או מחדל של הקונה&quot;; </span></strong></strong></div>
<div style="MARGIN: 3.6pt 0cm 0pt 2cm" dir="rtl"><strong>&nbsp;</strong></div>
<div style="TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 3.6pt 36pt 0pt 0cm" dir="rtl"><strong><span style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt"><span>3.<span style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp; </span></span></span><strong><span style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt">&nbsp;בסוף חוק המכר מצויה התוספת, המונה 10 סוגי ליקויים ואי התאמות שונים והסבר למילים &quot;כשל&quot; ו-&quot;ליקוי&quot;, כאשר ההדגשים הנם שלי-צ.ש ונוסחה הנו כדלקמן:</span></strong></strong></div>
<div style="MARGIN: 3.6pt 0cm 0pt 2cm" dir="rtl"><strong>&nbsp;</strong></div>
<p style="MARGIN: 3.6pt 0cm 0pt 2cm" dir="rtl"><span style="Z-INDEX: 251657728; POSITION: absolute; LEFT: 0pt">
<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8">
<div style="PADDING-BOTTOM: 0pt; PADDING-LEFT: 0pt; PADDING-RIGHT: 0pt; PADDING-TOP: 0pt" v:shape="_x0000_s1026">
<div style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 8pt" dir="rtl" align="left">&nbsp;</div>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</span><strong><span style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'">תוספת</span></strong></p>
<div style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 3.6pt 0cm 0pt 2cm" dir="rtl" align="center"><span style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt">(סעיף 4)</span></div>
<div style="MARGIN: 3.6pt 0cm 0pt 2cm" dir="rtl"><span style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt"><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1)&nbsp;ליקוי במוצרי <strong>מסגרות ונגרות, לרבות אלומיניום ופלסטיק</strong> &ndash; <strong>שנתיים;</strong></span></span></div>
<div style="MARGIN: 3.6pt 0cm 0pt 2cm" dir="rtl"><span style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2)&nbsp;ליקוי <strong>בריצוף וחיפוי פנים לרבות שקיעות ושחיקה</strong> &ndash; <strong>שנתיים</strong>;</span></div>
<div style="MARGIN: 3.6pt 0cm 0pt 2cm" dir="rtl"><span style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3)&nbsp;כשל בתפקוד ובעמידות של <strong>מכונות ודוודים</strong> &ndash; <strong>שלוש שנים</strong>;</span></div>
<div style="TEXT-INDENT: -51pt; MARGIN: 3.6pt 51pt 0pt 0cm" dir="rtl"><span style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4)&nbsp;ליקוי <strong>בפיתוח חצר, לרבות שקיעות</strong>, בין השאר של מרצפות בקומת קרקע, בחניות, במדרכות ובשבילים בשטח הבניין, וכן ליקויים במשטחים מחומרי גימור שונים &ndash; <strong>שלוש שנים;</strong> לעניין זה, <strong>&quot;פיתוח חצר&quot;</strong> &ndash; לרבות שבילים, משטחים, קירות, גדרות, רכיבים בנויים ומערכות, ובכלל זה מערכות מים, ביוב, ניקוז, חשמל, תאורה ותקשורת;</span></div>
<div style="MARGIN: 3.6pt 0cm 0pt 2cm" dir="rtl"><span style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5)&nbsp;כשל בתפקוד ובעמידות של מרכיבי מערכות <strong>הבידוד התרמי</strong> &ndash; <strong>שלוש שנים</strong>;</span></div>
<div style="TEXT-INDENT: -51pt; MARGIN: 3.6pt 51pt 0pt 0cm" dir="rtl"><span style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (6)&nbsp;כשל במערכות <strong>צנרת, לרבות מים, מערכת הסקה ומרזבים</strong>, דלוחין וביוב &ndash; <strong>ארבע שנים</strong>; לעניין זה, &quot;כשל&quot; &ndash; לרבות נזילות;</span></div>
<div style="TEXT-INDENT: -51pt; MARGIN: 3.6pt 51pt 0pt 0cm" dir="rtl"><span style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (7)&nbsp;כשל <strong>באיטום המבנה</strong>, לרבות בחללים תת-קרקעיים, בקירות, בתקרות ובגגות, לרבות גגות קלים עם סיכוך &ndash; <strong>ארבע שנים;</strong></span></div>
<div style="MARGIN: 3.6pt 0cm 0pt 2cm" dir="rtl"><span style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (8)&nbsp;<strong>סדקים </strong>ברוחב גדול מ-1.5 מ&quot;מ ברכיבים לא נושאים &ndash; <strong>חמש שנים;</strong></span></div>
<div style="MARGIN: 3.6pt 0cm 0pt 2cm" dir="rtl"><span style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (9)&nbsp;<strong>התנתקות, התקלפות או התפוררות של חיפויי חוץ</strong> &ndash; <strong>שבע שנים;</strong></span></div>
<div style="MARGIN: 3.6pt 0cm 0pt 2cm" dir="rtl"><span style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (10)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>כל אי-התאמה אחרת שאינה אי-התאמה יסודית &ndash; שנה אחת.</strong></span></div>
<div style="MARGIN: 3.6pt 31.2pt 0pt 2cm" dir="rtl"><span style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt">בתוספת זו &ndash;</span></div>
<div style="MARGIN: 3.6pt 31.2pt 0pt 2cm" dir="rtl"><strong><span style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt">&quot;כשל&quot;</span></strong><span style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt"> &ndash; כישלון מלא או חלקי בתפקוד המוצר או המערכת;</span></div>
<div style="MARGIN: 3.6pt 31.2pt 0pt 0cm" dir="rtl"><strong><span style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt">&quot;ליקוי&quot;</span></strong><span style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt"> &ndash; ליקוי בתפקוד ובעמידות המוצר או המערכת, לרבות אי-שמירה על יציבות, שלמות, איכות ומראה, הן של כל מרכיב בנפרד והן של המכלול.</span></div>
<div style="MARGIN: 3.6pt 5cm 0pt 0cm" dir="rtl">&nbsp;</div>
<div style="TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 3.6pt 36pt 0pt 2cm" dir="rtl"><span style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt">4.<span style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt">התוספת לחוק תוקנה והוחלפה בתיקון לחוק משנת 2011.</span></div>
<div style="MARGIN: 3.6pt 0cm 0pt 2cm" dir="rtl">&nbsp;</div>
<div style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 3.6pt 18pt 0pt 2cm" dir="rtl"><strong><span style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt">ב.<span style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></strong><strong><u><span style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt">ניתוח סעיפי התוספת והצעות לשינויים ותיקונים</span></u></strong></div>
<div style="MARGIN: 3.6pt 0cm 0pt 2cm" dir="rtl"><strong>&nbsp;</strong></div>
<ol style="MARGIN-TOP: 0cm" type="1">
<li style="LINE-HEIGHT: normal" dir="rtl"><strong><span style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt">בדירה/בבית מורכבים סוגים שונים של זכוכיות, שחלים לגביהם תקנים ו/או תקנות שונות. הזכוכיות מותקנות במעקות, בחלונות, בויטרינות ובפתחים שונים. לא מצאתי התייחסות לנושא זה&nbsp;בתוספת ומן הראוי הוא כי מתקין התקנות יתייחס גם לנושא זה ויפרט את תקופת הבדק לגביו בתוספת לחוק.</span></strong><strong><span style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt"> </span></strong></li>
</ol>
<div style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm" dir="rtl"><strong>&nbsp;</strong></div>
<ol style="MARGIN-TOP: 0cm" type="1" start="2">
<li style="LINE-HEIGHT: normal" dir="rtl"><strong><span style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt">אני מציע למחוקק לתקן את התקנות כך שיקבע באופן ברור וחד משמעי, כי זכוכית, על מנת שתחשב מתאימה לתקן תסומן בסימן מתאים המוכיח זאת, (והוראה כזו קיימת בתקנים מסוימים ואינני בטוח אם בכולם) וזכוכית שאין לה את הסימון הנדרש <u>תחשב כזכוכית שאינה עומדת בתקן.</u></span></strong></li>
</ol>
<div style="MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm" dir="rtl"><strong>&nbsp;</strong></div>
<ol style="MARGIN-TOP: 0cm" type="1" start="3">
<li style="LINE-HEIGHT: normal" dir="rtl"><strong><span style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt">תקנה ברורה וחד משמעית שכזו תחסוך בעתיד כל מיני &quot;מכתבים&quot; ו&quot;אישורים&quot; ממתקין הזכוכיות של הקבלן בפרויקט, אשר מהיותו בעל אינטרס ברור בסכסוך, מטבע הדברים הוא ינסה להציל את עורו ועל כן הוא אינו יכול להיות אובייקטיבי ולכן לא ניתן להסתמך על &quot;אישורים&quot; שהוא ינפיק. תקנה חד משמעית שכזו תחסוך זמן שיפוטי יקר, לא יהיה צורך לחקור את קבלן הזכוכית וגם ביהמ&quot;ש יצא נשכר ויחסוך בזמנו ובזמם של כל הצדדים המעורבים.</span></strong></li>
</ol>
<div style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm" dir="rtl">&nbsp;</div>
<ol style="MARGIN-TOP: 0cm" type="1" start="4">
<li style="LINE-HEIGHT: normal" dir="rtl"><strong><span style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt">בתוספת הקודמת הייתה התייחסות <u>גם למנועים</u>, שהושמטה, משום מה, בתוספת זו. בבנין עצמו וברכוש המשותף קיימים מנועים מסוגים שונים: של משאבות, של שערים חשמליים, גנרטור רזרבי, של דחסן אשפה, מפוחים, ונטות וכו'. מדובר באביזרים יקרים מאד שמן הראוי כי יפורטו &nbsp;בתוספת על מנת למנוע וויכוחים וסכסוכים משפטיים מיותרים בעתיד.</span></strong></li>
</ol>
<div style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm" dir="rtl">&nbsp;</div>
<ol style="MARGIN-TOP: 0cm" type="1" start="5">
<li style="LINE-HEIGHT: normal" dir="rtl"><strong><span style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt">אחד האלמנטים היקרים ביותר ברכוש המשותף, אם לא היקר שביניהם הנה המעלית. מן הראוי כי תקבע לגבי המעלית תקופת בדק ברורה ומוגדרת בתוספת לחוק.</span><strong><span style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt"> מן הראוי הוא כי מתקין התקנות יתייחס גם לנושא זה ויפרט את תקופת הבדק לגביו בתוספת לחוק.</span></strong></strong></li>
</ol>
<div style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm" dir="rtl">&nbsp;</div>
<ol style="MARGIN-TOP: 0cm" type="1" start="6">
<li style="LINE-HEIGHT: normal" dir="rtl"><strong><span style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt">בתוספת הקודמת נכלל רכיב קילוף חיפויים <u>בחדרי מדרגות</u> - שלוש שנים. הנוסח המקורי מדבר על &quot;ליקוי בריצוף וחיפוי פנים&quot;. מהו, אם כך משמעות המונח &quot;פנים&quot;? האם פנים הדירה בלבד? האם פנים <u>כל הבניין</u> לרבות חדרי המדרגות, המחסנים הצמודים לדירות לעתים בקומה עצמה בצמוד לדירה ולעתים במקום אחר?</span></strong></li>
</ol>
<div style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm" dir="rtl">&nbsp;</div>
<ol style="MARGIN-TOP: 0cm" type="1" start="7">
<li style="LINE-HEIGHT: normal" dir="rtl"><strong><span style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt">ניסיון החיים והניסיון האישי שלי מטיפול באינספור תביעות ליקוי בניה, מלמד, כי במקרים רבים, שקיעות בריצוף ו/או נשירת אריחים מהקירות מתרחשים כעבור שלוש שנים, כעבור ארבע שנים וגם יותר. מדובר בליקוייים מהנפוצים ביותר. הנוסח <u>הקודם</u> של התוספת נקב בשלוש שנות בדק לגבי ליקויים אלה, ועם כל הכבוד, הקטנת תקופת הבדק בנוסח <u>החדש </u>של התוספת והקטנתו משלוש שנים לשנתיים, יש בו כדי לקפח את רוכשי הדירות, ומן הראוי להחזיר את תקופת הבדק לגבי ליקויים אלה לשלוש שנים, כפי שהיה בעבר.</span></strong></li>
</ol>
<div style="MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm" dir="rtl"><strong>&nbsp;</strong></div>
<ol style="MARGIN-TOP: 0cm" type="1" start="8">
<li style="LINE-HEIGHT: normal" dir="rtl"><span style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt">בכל הכבוד, לא מובן לי מדוע בתוספת החדשה בוצעה אבחנה ונקבעה תקופת בדק של <u>שלוש שנים</u><strong>&nbsp;ל&quot;</strong></span><strong><span style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt"> לרבות שקיעות</span></strong><span style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt">, <strong>בין השאר של מרצפות <u>בקומת קרקע, בחניות, במדרכות ובשבילים</u> בשטח הבניין&quot;,</strong> בהבדל מתקופת בדק של שנתיים שנקבעה בתוספת החדשה לגבי שקיעות בריצוף&nbsp;<u>בדירות עצמן</u>?,</span></li>
</ol>
<div style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm" dir="rtl">&nbsp;</div>
<ol style="MARGIN-TOP: 0cm" type="1" start="9">
<li style="LINE-HEIGHT: normal" dir="rtl"><span style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt">בכל הכבוד, ההיגיון שלי אומר את ההיפך.</span><span style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt">&quot;בקומת קרקע, בחניות, במדרכות ובשבילים בשטח הבניין&quot;,</span><span style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt">עוברים מדי יום ודורכים עליהם&nbsp;<strong>הרבה יותר אנשים</strong> מאשר בדירה עצמה. מכאן, שאם ישנה בעיה של שקיעות במקומות אלה, סביר להניח כי היא תתגלה <strong>מוקדם</strong> <strong>יותר </strong>&nbsp;מאשר השקיעה בדירה עצמה. לכן, אם נקבעה תקופת בדק של <strong>שלוש שנים</strong> לשקיעות של הריצוף <strong>בחלקים המשותפים של הבניין,</strong> אותה תקופה <strong>לפחות</strong> צריכה להיות לגבי הריצוף <strong>בדירות עצמן</strong>, ואפילו תקופה ארוכה יותר.</span></li>
</ol>
<div style="MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm" dir="rtl"><strong>&nbsp;</strong></div>
<ol style="MARGIN-TOP: 0cm" type="1" start="10">
<li style="LINE-HEIGHT: normal" dir="rtl"><span style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt">סעיף 6 לתוספת דן בצנרת מים דלוחין וביוב, ותקופת הבדק לגביהם הנה ארבע שנים; מה לגבי צנרת דלק, קיטור, גז או צנרת המוליכה כבלים, חשמל אינטרקום וכו'? ומה לגבי הכבלים עצמם?רצוי לקבוע את תקופת הבדק גם לגבי אלמנטים אלה.</span></li>
</ol>
<div style="MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm" dir="rtl">&nbsp;</div>
<ol style="MARGIN-TOP: 0cm" type="1" start="11">
<li style="LINE-HEIGHT: normal" dir="rtl"><span style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt">איזה הגיון יש במתן תקופת בדק של 4 שנים לצנרת מים <u>ורק שנה אחת</u> ליתר סוגי הצנרת (מכוח סעיף 10 לתוספת)? כל סוגי הצנרת &quot;קבורים&quot; תחת הריצוף ומדוע רוכש הדירה מחויב לשאת בהוצאה כספית כה כבדה של פירוק הריצוף, חשיפת הצנרת הפגומה וריצוף מחדש של המקום, ולעתים גם החלפה כללית של הריצוץ בהיעדר ריצוף תואם, כבר בחלוף תקופה של שנה אחת בלבד מהאכלוס? (בהתעלם לרגע מתקופת האחריות).</span></li>
</ol>
<div style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm" dir="rtl">&nbsp;</div>
<div style="LINE-HEIGHT: normal; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm" dir="rtl"><strong><span style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt"><span>12.<span style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></span><span style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt">סעיף 8 לתוספת דן <strong>בסדקים</strong> ברוחב גדול מ-1.5 מ&quot;מ ברכיבים לא נושאים. <strong>ומה עם סדקים ברוחב של 1.4 מ&quot;מ בלבד? האם מישהו מכיר אדם כלשהו אשר היה מוכן לחיות בדירה עם סדקים ברוחב של 1.4 מ&quot;מ?</strong> סדקים, מטבעם, נובעים מתזוזות של הקרקע ו/או המבנה עצמו. זהו תהליך איטי הנמשך על פני שנים. מה ההיגיון להגביל את תקופת הבדק בגין ליקוי זה רק לשנה אחת בלבד?</span></strong></div>
<div style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm" dir="rtl">&nbsp;</div>
<ol style="MARGIN-TOP: 0cm" type="1" start="13">
<li style="LINE-HEIGHT: normal" dir="rtl"><span><span style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt">בכל הכבוד, אין התייחסות ספציפית בתוספת ל<strong>כלים</strong> <strong>סניטריים</strong> למיניהם: אמבטיות, אסלות, שיש, ברזים וכו'. נראה לי, בכל הכבוד, כי רוכש דירה זכאי לקבל תקופת בדק של למעלה משנה אחת בלבד לגבי מוצרים אלה.</span></span></li>
</ol>
<div style="MARGIN: 3.6pt 36pt 0pt 2cm" dir="rtl"><span><strong>&nbsp;</strong></span></div>
<div style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 3.6pt 18pt 0pt 2cm" dir="rtl"><strong><span style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt">ג.<span style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></strong><strong><u><span style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt">דעה אישית של כותב המאמר</span></u></strong></div>
<div style="LINE-HEIGHT: normal" dir="rtl">&nbsp;</div>
<div style="LINE-HEIGHT: normal; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm" dir="rtl"><span style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'">1.<span style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt">כאמור לעיל, ובכל הכבוד, אני סבור כי מתקין התקנות לא התייחס לליקויים ואי התאמות שהיה עליו להתייחס אליהם, כמפורט במאמרי זה ולקבוע לגביהם תקופת בדק בתוספת לחוק הנ&quot;ל.</span></div>
<div style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm" dir="rtl">&nbsp;</div>
<div style="LINE-HEIGHT: normal; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm" dir="rtl"><span style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'">2.<span style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt">בנוסף, ובכל הכבוד, סבורני, כי מתקין התקנות סטה ממטרתו של חוק המכר (דירות) שנועד להגן על רוכשי דירות בישראל, וקיצר תקופות בדק, כמפורט לעיל, בהשוואה לנוסח הקודם של התוספת, מבלי שהיה צריך לנהוג כך.</span></div>
<div style="MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm" dir="rtl">&nbsp;</div>
<div style="LINE-HEIGHT: normal; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm" dir="rtl"><span style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'">3.<span style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt">לתוספת ישנה חשיבות רבה ביותר באשר לנושא התיישנות התביעה, ועל כן מומלץ לא להתעלם מהתוספת מתוך מחשבה מוטעית כי היא רק &quot;תוספת&quot; הממוקמת בסוף החוק. אחד הנושאים הראשונים, אם לא הראשון שבהם, אותו יש לבדוק היטב בטרם מתקדמים עם הליך הגשת תביעה משפטית, הנו, האם התביעה כולה או חלקה התיישנה.? רק אם עברתם בהצלחה את המבחן הזה, יש טעם להמשיך בבניית ובהגשת התביעה לביהמ&quot;ש, וכמובן, לא לשכוח לשלוח (<strong>לפני הגשת התביעה)</strong> למוכר/לקבלן מכתב רשום (רצוי עם אישור מסירה) לצרף אליו את חוות הדעת ההנדסית שקיבלתם ולדרוש ממנו לתקן את הליקויים המפורטים בחוות הדעת.</span></div>
<div style="MARGIN: 0cm 54pt 0pt 0cm" dir="rtl">&nbsp;</div>
<div style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 3.6pt 18pt 0pt 2cm" dir="rtl"><strong><span style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt">ד.<span style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></strong><strong><u><span style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt">סיכום </span></u></strong></div>
<div dir="rtl">&nbsp;</div>
<div style="TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 54pt 0pt 0cm" dir="rtl"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt">1.<span style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt">בפתח המאמר הסברנו בקצרה מהי התוספת לחוק המכר (דירות).</span></div>
<div style="TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 54pt 0pt 0cm" dir="rtl"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt">2.<span style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt">לאחר מכן הבאנו את נוסחה העדכני של התוספת לחוק המכר דירות.</span></div>
<div style="TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 54pt 0pt 0cm" dir="rtl"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt">3.<span style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt">בהמשך ניתחנו את סעיפי התוספת וסקרנו את הנושאים החסרים לדעתי בתוספת לחוק המכר (דירות);</span></div>
<div style="TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 54pt 0pt 0cm" dir="rtl"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt">4.<span style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt">בסוף המאמר הבאתי את עמדתי האישית בסוגיה ופרק סיכום.</span></div>
<div style="MARGIN: 0cm 54pt 0pt 0cm" dir="rtl">&nbsp;</div>
<div dir="rtl">&nbsp;</div>
<div style="LINE-HEIGHT: normal" dir="rtl"><strong><span style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt">הותר לפרסום ביום&nbsp;11.8.2013</span></strong></div>
<div style="LINE-HEIGHT: normal" dir="rtl"><strong>&nbsp;</strong></div>
<div style="LINE-HEIGHT: normal" dir="rtl"><strong><span style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt">*כותב המאמר הנו עו&quot;ד, נוטריון מגשר ובורר המתמחה בטיפול בתביעות של ליקויי בניה כשלים בבניה וירידת ערך, על כל סוגיהן , בין כל המעורבים והשותפים להליך הבניה&nbsp;למעלה מ-35&nbsp;שנים.</span></strong></div>
<div style="LINE-HEIGHT: normal" dir="rtl">&nbsp;</div>
<div style="LINE-HEIGHT: normal" dir="rtl"><strong><span style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt">רחוב סמטת הבאר 3 רמת-גן מיקוד 52465</span></strong></div>
<div style="LINE-HEIGHT: normal" dir="rtl">&nbsp;</div>
<div style="LINE-HEIGHT: normal" dir="rtl"><strong><span style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt">טלפונים: 03-6728559&nbsp;&nbsp; 03-6720503</span></strong></div>
<div style="LINE-HEIGHT: normal" dir="rtl"><strong>&nbsp;</strong></div>
<div style="LINE-HEIGHT: normal" dir="rtl"><strong><span style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt">פקס' 03-6739193&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></strong></div>
<div style="LINE-HEIGHT: normal" dir="rtl"><strong>&nbsp;</strong></div>
<div style="LINE-HEIGHT: normal" dir="rtl"><strong><span style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt">טל' נייד</span></strong><span style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt">:&nbsp;<strong>050-5781323</strong></span></div>
<div style="LINE-HEIGHT: normal" dir="rtl"><strong>&nbsp;</strong></div>
<div style="LINE-HEIGHT: normal" dir="rtl"><span style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt">דוא&quot;ל&nbsp;</span><a href="mailto:ZVIS7@BEZEQINT.NET"><span style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt" dir="ltr">ZVIS7@BEZEQINT.NET</span></a></div>
<div style="LINE-HEIGHT: normal" dir="rtl">&nbsp;</div>
<div style="LINE-HEIGHT: normal" dir="rtl"><span style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt">אתר:&nbsp;</span><a href="http://www.zvistein-lawoffice.co.il/"><span style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt" dir="ltr">WWW.ZVISTEIN-LAWOFFICE.CO.IL</span></a></div>
<div style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl"><strong>&nbsp;</strong></div>
<div style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl"><strong><span style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; COLOR: red">כל המידע המוצג במאמר הנו מידע כללי בלבד שנכתב על דעת כותב המאמר בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או תחליף לו ו/או חוות דעת משפטית ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם. ייתכן ובמידע חלו השמטות ו/או טעויות והנו חלקי בלבד ולא ממצה. המחבר ו/או המערכת אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים ו/או המצורפים להם. כל המסתמך על המידע הכלול במאמר זה בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מכותב המאמר כל אחריות</span></strong><strong><span style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; COLOR: #333333">.</span></strong></div>
<div style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl"><strong>&nbsp;</strong></div>
<div style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl"><strong><span style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; COLOR: red">אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר &ndash; כל חלק שהוא מתוך מאמר זה, השימוש במאמר זה מותר אך ורק לצורך ציטוט והפנייה למאמר העברתו או חלק ממנו לגורם אחר מהווה הפרה של זכויות היוצרים.</span></strong></div>
<div style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl">&nbsp;</div>

מודעת גוגל

.


אינדקס

חדש!
אינדקס הבניה בישראל עולה לאוויר בימים אלו בגרסת הרצה.
העסקים שירשמו לאינדקס בתקופת ההרצה, ימשיכו להתפרסם ללא עלות עם סיום הפיתוח.

 

כיצד אוסיף את העסק שלי לאינדקס העסקים?

1. ראשית, בצע הרשמה קצרה  ומהירה לאתר (או כניסה במידה ונרשמת בעבר).

2. לאחר מכן,  לחץ כאן ליצירת כרטיס עסק. 

3. לאחר שסיימת, ביכולתך לקדם את כרטיסך למקום בולט בדף הראשי. לפרטים נוספים לחץ כאן.

החסות לאתר באדיבות:

בונדקס