אדריכלות ובניה בישראל

מרכז הדרכה פתוח

תקנות / חוק התכנון והבניה

ניתן למצוא במדור זה את חוק התכנון והבניה, תקנות התכנון והבניה, מדריך לכשלים בחוק התכנון והבניה, הבהרות לגבי הקלות/ שימוש חורג, הגשת התנגדויות ועוד.

חוק הפרגולות - תיקון 101 - מדריך מעודכן לעבודות פטורות מהיתר בניה

האם יש צורך בהיתר בניה למחסן גינתי? מאיזה חומר ניתן לבנות אותו? מה גודלה המירבי של פרגולה הפטורה מהיתר בניה? ומה לגבי גדר בנויה? ומה דינה של סגירת מרפסת? כל השאלות- וכל התשובות במאמר הבא.

רפורמת הפרגולות, חוק הפרגולות

חוק התכנון והבניה 1965 (נוסח מעודכן)

נערך ע"י ארז מירב, עורך האתר

חוק התכנון והבניה עוסק בעיקר בהגדרות של נושאים כללים, סדרים ונוהלים כגון: אילו עבודות טעונות היתר? מהו הרכבן  ואופן פעולתן של הוועדה המקומית והמחוזית לתכנון ובניה? מה הם סידרי הרישוי והשימוש החורג? וכד'.

חוק התכנון והבניה

חישוב שטחים והקלות המדריך המלא לחישוב - תקנות התכנון והבניה

חישוב שטחים והקלות

אופן חישוב השטחים יכול למצות היטב את אחוזי הבניה המותרים. הבעיה היא שלא תמיד לשון החוק מובנת וישנן דקויות שיכולות לסייע למתכננים.  מה ניתן להכליל במסגרת שטחי השירות? מה לגבי שטחים מקורים, שטחי מדרגות מרתף ועליית גג? כיצד יחושב שטח המרפסות? לאיזה אלמנטים בבניין מותר לבלוט מעבר לקו הבניין ובכלל- איזה הקלות ניתן לקבל?

חישוב שטחים

טעויות וכשלים בחוקי תכנון ובניה- מדריך

ארז מירב, עורך האתר

אדריכלים רבים עומדים לעיתים במבוכה כאשר הם נדרשים להבין תקנה או הגדרה מסויימת בחוק התכנון והבניה. הסתירות בחוקים קיימות במגוון תחומים: החל מאופן חישוב שטח הדירה ועד לשאלה מי מוסמך לחתום על בקשה לרישוי.  המדריך הבא מפרט סתירות וטעויות בחוקים ובתקנות, וממליץ על דרכים להימנע מהן.

 

חוק תכנון ובניה- כשלים

מדריך לתכנון מדרגות, מוצא בטוח, חדרי מדרגות, ע"פ תקנות התכנון והבניה

מה הן מידות הרום והשלח התקניות של מדרגה? מה עם מאחז היד? מה מספר המדרגות המותרות במהלך אחד? מה נחשב כשיפוע תקני ברמפה (כבש)? - מדריך זה נועד לעזור הן למתכננים, בבואם להגיש בקשה להיתר בניה, והן למי שבונה את ביתו ומעוניין לבדוק האם התכנון תקין.

תקנות מדרגות תקנות התכנון והבניה

פיצול דירות ובתים צמודי קרקע: המדריך השלם והמעודכן

ארז מירב, עורך האתר

רבות נכתב על הצורך בפיצול דירות ובתים צמודי קרקע, כחלק מפתרון למשבר הדיור. אז מה אומרת הצעת החוק שאושרה? מתי היא תיכנס לתוקף? האם ניתן לפצל כל נכס בכל מקום? כל התשובות במדריך הבא.

פיצול בית או דירה

רוחב דלתות ודרכי פתיחה- מדריך לתקנות התכנון והבניה

ארז מירב, עורך האתר

מתכננים דלת כניסה ראשית או דלת פנים לבית מגורים או מבנה ציבורי? חשוב לדעת מה קובע החוק לגבי הרוחב המינימלי. המדריך הבא נותן לכך תשובות, וכן משלים את הידע גם לגבי חוקי הנגישות הקיימים לגבי רוחב הדלתות.

תקן לרוחב דלת

תיקון 116 לחוק התכנון והבניה- נוסח מלא ופרשנות

ארז מירב, עורך האתר

תיקון 116 לחוק התכנון והבנייה שאושר בכנסת באפריל 2017, משנה את כללי המשחק בין הועדה המקומית לתכנון ובניה ובין בעלי קרקע בין אם הם פרטיים או תאגידיים. במיוחד חלה החמרה עם נושאי משרה בתאגידים העלולים למצוא את עצמם עם הרשעה פלילית.

תיקון 116 לחוק תכנון ובניה

תקנות התכנון והבניה- גדלם, איוורם ותאורתם של חלקי בנין

נערך ע"י ארז מירב, עורך האתר

מהו רוחבה המינימלי של דלת כניסה לדירה? מהו גודלו המינימלי של חדר שינה? מהו האיוורור המינימלי הדרוש לחדר שירות? מה נחשב לתאורה טבעית תקנית בחדר מגורים?

גודלם של חלקי הבניין

עמודים

חוק הפרגולות - תיקון 101 - מדריך מעודכן לעבודות פטורות מהיתר בניה

האם יש צורך בהיתר בניה למחסן גינתי? מאיזה חומר ניתן לבנות אותו? מה גודלה המירבי של פרגולה הפטורה מהיתר בניה? ומה לגבי גדר בנויה? ומה דינה של סגירת מרפסת? כל השאלות- וכל התשובות במאמר הבא.

רפורמת הפרגולות, חוק הפרגולות

חוק התכנון והבניה 1965 (נוסח מעודכן)

נערך ע"י ארז מירב, עורך האתר

חוק התכנון והבניה עוסק בעיקר בהגדרות של נושאים כללים, סדרים ונוהלים כגון: אילו עבודות טעונות היתר? מהו הרכבן  ואופן פעולתן של הוועדה המקומית והמחוזית לתכנון ובניה? מה הם סידרי הרישוי והשימוש החורג? וכד'.

חוק התכנון והבניה

חישוב שטחים והקלות המדריך המלא לחישוב - תקנות התכנון והבניה

חישוב שטחים והקלות

אופן חישוב השטחים יכול למצות היטב את אחוזי הבניה המותרים. הבעיה היא שלא תמיד לשון החוק מובנת וישנן דקויות שיכולות לסייע למתכננים.  מה ניתן להכליל במסגרת שטחי השירות? מה לגבי שטחים מקורים, שטחי מדרגות מרתף ועליית גג? כיצד יחושב שטח המרפסות? לאיזה אלמנטים בבניין מותר לבלוט מעבר לקו הבניין ובכלל- איזה הקלות ניתן לקבל?

חישוב שטחים

טעויות וכשלים בחוקי תכנון ובניה- מדריך

ארז מירב, עורך האתר

אדריכלים רבים עומדים לעיתים במבוכה כאשר הם נדרשים להבין תקנה או הגדרה מסויימת בחוק התכנון והבניה. הסתירות בחוקים קיימות במגוון תחומים: החל מאופן חישוב שטח הדירה ועד לשאלה מי מוסמך לחתום על בקשה לרישוי.  המדריך הבא מפרט סתירות וטעויות בחוקים ובתקנות, וממליץ על דרכים להימנע מהן.

 

חוק תכנון ובניה- כשלים

מדריך לתכנון מדרגות, מוצא בטוח, חדרי מדרגות, ע"פ תקנות התכנון והבניה

מה הן מידות הרום והשלח התקניות של מדרגה? מה עם מאחז היד? מה מספר המדרגות המותרות במהלך אחד? מה נחשב כשיפוע תקני ברמפה (כבש)? - מדריך זה נועד לעזור הן למתכננים, בבואם להגיש בקשה להיתר בניה, והן למי שבונה את ביתו ומעוניין לבדוק האם התכנון תקין.

תקנות מדרגות תקנות התכנון והבניה

פיצול דירות ובתים צמודי קרקע: המדריך השלם והמעודכן

ארז מירב, עורך האתר

רבות נכתב על הצורך בפיצול דירות ובתים צמודי קרקע, כחלק מפתרון למשבר הדיור. אז מה אומרת הצעת החוק שאושרה? מתי היא תיכנס לתוקף? האם ניתן לפצל כל נכס בכל מקום? כל התשובות במדריך הבא.

פיצול בית או דירה

רוחב דלתות ודרכי פתיחה- מדריך לתקנות התכנון והבניה

ארז מירב, עורך האתר

מתכננים דלת כניסה ראשית או דלת פנים לבית מגורים או מבנה ציבורי? חשוב לדעת מה קובע החוק לגבי הרוחב המינימלי. המדריך הבא נותן לכך תשובות, וכן משלים את הידע גם לגבי חוקי הנגישות הקיימים לגבי רוחב הדלתות.

תקן לרוחב דלת

תיקון 116 לחוק התכנון והבניה- נוסח מלא ופרשנות

ארז מירב, עורך האתר

תיקון 116 לחוק התכנון והבנייה שאושר בכנסת באפריל 2017, משנה את כללי המשחק בין הועדה המקומית לתכנון ובניה ובין בעלי קרקע בין אם הם פרטיים או תאגידיים. במיוחד חלה החמרה עם נושאי משרה בתאגידים העלולים למצוא את עצמם עם הרשעה פלילית.

תיקון 116 לחוק תכנון ובניה

תקנות התכנון והבניה- גדלם, איוורם ותאורתם של חלקי בנין

נערך ע"י ארז מירב, עורך האתר

מהו רוחבה המינימלי של דלת כניסה לדירה? מהו גודלו המינימלי של חדר שינה? מהו האיוורור המינימלי הדרוש לחדר שירות? מה נחשב לתאורה טבעית תקנית בחדר מגורים?

גודלם של חלקי הבניין

עמודים

מודעות

.


חדש!

אינדקס הבניה בישראל עולה לאוויר בימים אלו בגרסת הרצה.
העסקים שירשמו לאינדקס בתקופת ההרצה, ימשיכו להתפרסם ללא עלות עם סיום הפיתוח.

כיצד אוסיף את העסק שלי לאינדקס העסקים?

1. ראשית, בצע הרשמה קצרה  ומהירה לאתר (או כניסה במידה ונרשמת בעבר).
2. לאחר מכן,  לחץ כאן ליצירת כרטיס עסק.
3. לאחר שסיימת, ביכולתך לקדם את כרטיסך למקום בולט בדף הראשי. לפרטים נוספים לחץ כאן.

Subscribe to תקנות / חוק התכנון והבניה