אדריכלות ובניה בישראל

מרכז הדרכה פתוח

חישוב עלויות, מימון

האתר מוגש בחסות:

גירסה להדפסהSend by email
כותב המאמר: 
ארז מירב, עורך האתר
תאריך בדיקת עדכניות: 
18-02-2015

מבוא

אומדן העלויות של הפרוייקט, גם אם נעשה באופן מעט גס, חיוני להתנהלות כלכלית נכונה מצד היזם. התקציב, אשר יערך בעזרת אדריכל המבנה, יקבע את היקף הבניה ואת רמת הגימור האפשרית.

בנוסף לעלות המגרש יש לחשב את עלויות פיתוח השטח, השלד, הגמר, תכולת המבנה, אגרות הבניה, התשלומים למנהל מקרקעי ישראל, דמי תיווך, עו"ד, היועצים השונים הנדרשים במהלך הבניה וכן את עלות המימון.
פרק זה מנתח הוצאות אלו ונותן כלים לתכנון תקציבי נכון.

עלויות הבניה

עלויות הבניה מתחלקות לנושאי השלד, הגמר ופתוח השטח. מקובל בענף לאמוד עלויות אלו בטווח כולל של סביב ה- 4000 עד 5000 ש"ח למ"ר בבניה סטנדרטית, והמחירים נוסקים צפונה ומעלה בבניה עם גימור יוקרתי. המחירים הללו הנם "עד מפתח" וכוללים חלונות ודלתות, כלים סנטריים ריצוף וכד' אך אינם כוללים את תכולת המבנה: מטבח, ריהוט, בקרת אקלים, גופי תאורה וכד'.

שלד מבנה בגליל העליון, 'אדריכלות אחרת'עלויות השלד: עלותו של שלד המבנה תושפע מגורמים סובייקטיבים כמו איכות, מהירות הביצוע ואמינותו של הקבלן. בנוסף, ניתן למנות את הגורמים האובייקטיווים הבאים:

 • מורכבות המבנה ורוחב המפתחים: חללים פתוחים ורחבי ידיים מחייבים מרחק גדול בין העמודים- לכן הקורות הנושאות את התקרה (והתקרה עצמה) יהיו מאסיביות יותר, ויכילו כמות גדולה יותר של ברזל ובטון (תכנית הקונסטרוקציה מתבצעת ע"י מהנדס הבניין).
   
 • סוג היסודות ועומקם (אופן הביסוס נקבע ע"י יועץ הקרקע).
   
 • כמות החפירה/ חציבה באתר.
   
 • בניית מרתף מגדילה את העלויות שכן מדובר בחפירה רצינית, יציקת קירות חיצוניים מבטון מזוין ועבודת איטום נרחבת.
   
 • עבודות אלו הופכות את המודל הכלכלי של בניה זו לכדאי רק בתנאי שמדובר במרתף הגדול מ- 70 מ"ר.
   
 • סוג הבלוקים המשמשים לקירות חיצוניים (בניה מאיטונג, לדוגמא, תהיה יקרה יותר לביצוע).

עלות השלד תחושב לפי שטח היציקות, ולא ע"פ השטח במ"ר בנוי (כמות הקירות הפנימיים אינה רלוונטית). טווח המחירים נע סביב ה- 1300 ש"ח למ"ר יציקה.
להלן אופן תימחור היציקות השונות:

 • משטח בטון שיש מעליו תקרה נוספת - יחויב לפי 100% משטחו בפועל. משטח בטון שאין מעליו תקרה נוספת - יחויב לפי 50% משטחו בפועל.
   
 • משטחי בטון חיצוניים המחוברים לרצפת ק"ק (כגון מרפסת בק"ק)- יחושבו לפי 50% משטחם בפועל, אך ישנם קבלנים אשר יעניקו את ביצוע משטחים אלה ללא תמורה כחלק מניסיון המכירה שלהם.

דוגמא לחישוב עלותו של שלד:

מבנה בן 140 מ"ר בנוי . בקומת הקרקע מתוכננים להיבנות 80 מ"ר, ואילו קומה א' תורכב מ- 60 מ"ר בנוי, ועוד-20 מ"ר אשר ישמשו כמרפסת פתוחה. כל יציקת משטח תחושב בנפרד:

 • ריצפת קומת הקרקע (בגובה 0.00, יש מעליה תקרה נוספת):.....................       מ"ר 80X100%=80
 • ריצפת החלק הבנוי בק"א (בגובה 3.00 מ', יש מעליה תקרה נוספת):.................. מ"ר 60X100%=60
 • ריצפת המרפסת בק"א (בגובה 3.00 מ', אין מעליה תקרה נוספת):...................... מ"ר 20X50%=10
 • תקרת קומה א' (בגובה 6.00 מ', אין מעליה תקרה נוספת):................................ מ"ר 60X50%=30

                   סה"כ מ"ר יציקה לצורך חישוב שלד:.......................... 180 מ"ר

המחיר : נכפיל 1300 ש"ח ב- 180 מ"ר ונקבל: 234,000 ש"ח

דוגמא נוספת:

מבנה בן 140 מ"ר בנוי. אך הפעם כל הבניה תתבצע ע"פ קומת הקרקע. כל יציקת משטח תחושב בנפרד:

 • ריצפת קומת הקרקע (בגובה 0.00, יש מעליה תקרה נוספת):.............................. מ"ר 140X100%=140
 • ריצפת החלק הבנוי בק"א (בגובה 3.00 מ', אין מעליה תקרה נוספת):......................מ"ר 140X50%=70

                     סה"כ מ"ר יציקה לצורך חישוב שלד: 210 מ"ר

לכאורה, לאותו מ"ר בנוי מתקבלים 30 מ"ר יציקה נוספים. האם הבניה תהיה יקרה יותר? לא בהרבה, משום שכאן ייכנס פקטור נוסף: הבניה הנמוכה תהיה מהירה ונוחה יותר לקבלן, היות ומדובר ביציקת שני משטחי בטון בלבד לעומת ארבעה משטחים בבניה לגובה. לקבלן ידרשו פחות "ימי יציקה" ולכן יש להניח שבמקרה זה ניתן לקבל מהקבלן הנחה: 1200 ש"ח למ"ר (לעומת 1,300 ש"ח בחישוב הקודם).

המחיר : נכפיל 1200 ש"ח ב 210 מ"ר ונקבל: =252,000 ש"ח

 

עלויות הגמר: כאן החישוב מסובך הרבה יותר בשל מגוון החומרים. גמר סטנדרטי ינוע סביב 3,500 ש"ח למ"ר (בנוסף לעלות השלד, כמובן. כאן, אגב, החישוב הוא ע"פ מ"ר בנוי, ולא ע"פ שטח היציקות). גימורים יוקרתיים ינועו יתחילו סביב ה- 4,500 ש"ח למ"ר וימשיכו הלאה. מושג על העלויות ניתן לקבל במהלך העבודה מול אדריכל המבנה ומעצב/ת הפנים.

פיתוח השטח: קירות המשמשים לתמיכת הקרקע מחושבים לפי עלות של 350 ש"ח למ"ר. מלבד זאת יש לקחת בחשבון מצב בו נדרש ציפוי אבן לקיר (400 ש"ח למ"ר) וכן תוספת של גדר קלה, משטחי חניה, שבילים, מילוי אדמה גננית וגינון. העלות תשתנה, כמובן, ע"פ מורכבות התכנית. ניתן להתייעץ עם האדריכל שלכם או עם אדריכל נוף.

עלויות נוספות

לעיתים קיימת נטייה אצל יזמים לתת חשיבות מעטה לעלויות הנלוות לתהליך הבניה. התוצאה: משבר תקציבי בשלב הגמר עקב הוצאות בלתי צפויות.
 תכנון תקציבי נכון יכלול את העלויות הבאות:

 • אדריכלות ובניה - מימון ומשכנתאות, שלדתכולת המבנה: עלויות המטבח, המיזוג, הריהוט וכד' ישתנו בהתאם לאיכות ולכמות הנדרשת. גם כאן- ניתן לקבל מושג על העלויות במהלך תהליך עיצוב הפנים.
   
 • תשלומים למ.מ.י: במידה והמגרש מוחכר ממנהל מקרקעי ישראל יש לבדוק את טיב חוזה החכירה: ישנם חוזים המעניקים למנהל זכות לגביית דמי הסכמה, עבור כל מ"ר הנבנה מעל אותו מספר הנקוב בחוזה (בד"כ מעל 160 מ"ר). במידה וקיים היוון לקרקע- יהנה היזם, בד"כ, מהפחתה מהותית של הסכום. ישנה כוונה עתידית , אגב, לבטל את נושא "דמי ההסכמה"- כדאי להתעדכן.
 •  
 • אגרות בניה: יש לבדוק את הנושא מול הרשות המקומית הרלוונטית (אגרות עבור כבישים, מדרכות, ביוב וכד'). בכל רשות העלות משתנה, אך מדובר בהוצאה כספית גדולה למדי, ברוב המקרים (200-300 ש"ח למ"ר בממוצע).

  במידה וקיים מבנה ישן על הקרקע ניתן לקזז את שטחו משטח המבנה החדש לעניין האגרות. שימו לב! ישנן רשויות אשר בעת הריסת מבנה והקמה של אחר חדש תחתיו- אינן מקזזות את האגרות שכבר שולמו בזמנו על המבנה הישן. יש להאבק בהן באמצעים משפטיים על יסוד העיקרון "מניעת כפל חיוב".
   

 • היטל השבחה: כדאי לבדוק האם קיים על הקרקע היטל השבחה. ההיטל ייגבה מהמוכר בעת העברת הבעלות על הקרקע, או- במידה ולא מדובר על העברת בעלות- מהיזם טרם בניית המבנה.

  במידה וחויבתם בהיטל השבחה - דעו : יש אפשרות להיעזר ב"שמאי מכריע". עד לאחרונה, היו היזמים מחוייבים לבחור שמאי מרשימת הבוררים של הרשות. הבעייה הייתה שלא היה קיים הסדר לעניין בחוק תכנון ובניה, והיה קיים תמיד חשש שבשל העובדה שהרשות מפנה אליו בוררויות באופן קבוע (עם שכר נדיב בצדן), הוא עלול לחשוש לפסוק כנגדה. לאחרונה (יוני 08') אושרה הצעת חוק להסדרת הנושא: הרשימה תורכב ע"י שר המשפטים, השכר יקבע ע"י תקנות ברורות, ולשמאי לא יהיה קשר ישיר עם הרשות, או חשש כלשהו מסרתו מהרשימה עקב פסיקה כנגדה.
   

 • אגרת היתר: אגרה המשולמת לוועדה המקומית לתכנון ובניה בעת קבלת ההיתר. עלות: סביב 25 ש"ח למ"ר.
   
 • עורך דין: - לצורך רכישת הקרקע - 0.5% עד 1.5% מערכה.
   
 • דמי תיווך (במידה והקרקע נרכשה ע"י מתווך): - 1.0% עד 2% מערך הקרקע.

יועצים אשר קיימת לגביהם חובת העסקה (הסבר מפורט על תפקידי היועצים השונים ראה: ניהול האתר, פיקוח):

 • אדריכל: שכר האדריכל הנו  120- 160 ש"ח למ"ר בנוי, אולם כמו בכל מקצוע חפשי- המחיר הוא פונקציה של ביקוש ותמורה.
   
 • במידה ותחליטו על יעוץ אדריכלי לתהליך הטרום תכנוני תוכלו לפנות ליועצים המומחים בתחום. היעוץ מבוצע ע"י ניתוח של נתוני השטח והאקלים מול צרכי היזם ותקציבו, תוך יצירת פרוגרמה וסקיצות עקרוניות (ראה: יחסי אדריכל- לקוח).

  מדובר בשלב הקריטי ביותר בתהליך והנסיון והידע הנם מכריעים. יעוץ זה מתומחר בסביבות 150 ש"ח לשעה. לא מדובר בהוצאה נוספת על התהליך שכן סכום זה מתקזז עם ההנחה שיתן לכם המתכנן שיקח את הפרוייקט אח"כ לידיו בשל העובדה שיש בידכם סקיצות עקרוניות מוסכמות.
   

 • מהנדס בניין (קונסטרוקטור): 35 ש"ח למ"ר.
   
 • מהנדס סניטרי: 1500 ש"ח (חובה רק בחלק מהרשויות)
   
 • מנהל עבודה: תלוי בהיקף הפרוייקט ומורכבותו. ע"פ התקנות מינוי מנהל העבודה הנו בתחום אחריותו של הקבלן הראשי, ועליכם לגבות זאת בהסכם מולו. אך במידה ואין קבלן ראשי והבאת הקבלנים השונים היא באחריות היזם, באחריותו למנות מנהל כזה- לפחות בכל הנוגע לתחום הבטיחות באתר הבניה.

  שימו לב! אם לא תוודאו כי מונה מנהל בטיחות באתר, במקרה תביעה תחול האחריות עליכם!
   

 • יועץ קרקע: 1300 ש"ח לדו"ח ועוד 800 ש"ח לשני קידוחים בשטח.
   
 • מודד: סביב 2,000 ש"ח לחצי דונם. המחיר הוא למדידה ראשונה, יש להוסיף 800 ש"ח לערך לכל ביקור נוסף (שלושה ביקורים, בד"כ: לפני הגשת היתר, מיקום יסודות, טופס 4). המחיר יעלה ככל שהמדידה תהיה מסובכת יותר, או ע"פ שטח גדול יותר.
   
 • מכון תקנים: עריכת חוזה התקשרות לצורך בדיקת חוזק הבטון בכל יציקה, אטימות הממ"ד ותקינות הסניטציה- 2200 ש"ח לערך.
   
 • צילומי תכניות ,אגרות לפתיחת תיק, שונות: 3,000 ש"ח לערך.

יועצים אשר העסקתם היא בגדר רשות:
 

 • עיצוב פנים: העלות תושפע מתחומי הנגיעה, מאיכות העיצוב ומרמת הירידה לפרטים. יש לפנות לקבלת הצעות מחיר לאחר קבלת התכנית האדריכלית.
   
 • פיקוח על הבניה: תלוי בהיקף הפרוייקט ומורכבותו, החל מ 4,000 לחודש. בפרוייקטים של "בנה ביתך" יש אפשרות שהמפקח ישמש גם כמנהל העבודה וממונה בטיחות- במידה והוכשר לכך.

מימון, משכנתאות

בנקים למשכנתאות נותנים כיום משכנתא על הקרקע עצמה. לאחר בניית היסודות והרצפה הראשונה- ניתן להגדילה, וכך גם לאחר כל שלב בבניה. במהלך התהליך, יחתום אדריכל המבנה על התצהירים המאשרים את התקדמותה של הבניה.

להלן נקודות לבדיקה:

 • יש לוודא עם הגוף המלווה, כי אכן ניתן יהיה להגדיל את נפח המשכנתא.
 • כדאי שגובה ההחזר לא יעלה על 20-30% מההכנסה הכוללת של משק הבית.
   
 • יש להשוות את הריביות המוצעות בין הגופים המלווים ולערוך ביניהם מעין 'מכרז'.
 • יש להתייעץ עם מומחה להשקעות האם עדיפה משכנתא בריבית קבועה, או משתנה, בתנאי השוק הצפויים. יש לזכור כי כל עלייה בריבית במשק מתורגמת למאות שקלים בהחזר החודשי. לכן, בתנאים של שוק לא יציב עדיף לרוב לקחת הלוואה בריבית קבועה, למרות שהיא "יקרה" יותר בהתחלה.
 • יש לקבל "תחנות יציאה" המאפשרות פירעון מוקדם.
   
 • ביטוח חיים: יש לבדוק את תעריפי הביטוח הנדרשים ע"י הגוף המלווה, אל מול התעריפים הנהוגים בחברות לביטוח ישיר. במיוחד נכונים הדברים לגבי זוגות צעירים אשר הפרמיות שלהם אמורות להיות נמוכות יחסית.
  ביטוח מנהלים אינו מהווה תחליף, אך במידה וכבר קיימת פוליסת ביטוח חיים אין צורך לרכוש חדשה, אלא לשעבד את הקיימת לטובת הלווה.
 • ביטוח המבנה: גם כאן אותו כלל תקף, ובנוסף: על מנת להוזיל את עלות הפוליסה יש לדרוש שהיא תכסה רק את עלותה של יתרת המשכנתא ולא את עלותו הכוללת של המבנה. עם ההתקדמות בהחזר המשכנתא, ניתן להפחית את סכומי הביטוח בהתאם.
 • יש לקחת בחשבון את עלויות המימון: ביטוח, פתיחת תיק, שמאות, רישום משכון וכד'.

ארז מירב
עורך "אדריכלות ובניה בישראל"
יועץ לנושאי אדריכלות, תכנון ובניה
בעל הסטודיו "אדריכלות אחרת"

קטגוריות: 

 

מודעת גוגל

.

אינדקס

 

חדש!
אינדקס הבניה בישראל עולה לאוויר בימים אלו בגרסת הרצה.
העסקים שירשמו לאינדקס בתקופת ההרצה, ימשיכו להתפרסם ללא עלות עם סיום הפיתוח.

 

כיצד אוסיף את העסק שלי לאינדקס העסקים?

1. ראשית, בצע הרשמה קצרה  ומהירה לאתר (או כניסה במידה ונרשמת בעבר).

2. לאחר מכן,  לחץ כאן ליצירת כרטיס עסק. 

3. לאחר שסיימת, ביכולתך לקדם את כרטיסך למקום בולט בדף הראשי. לפרטים נוספים לחץ כאן.